Paneltræ til et miljøklassificeret panel

OrganoWood® modificeret paneltræ plus er miljøklassificeret træ modificeret med kisel, som giver en lang holdbarhed og en skøn, sølvgrå nuance. Den patenterede teknologi giver træet rådbeskyttelse, skaber en vandafvisende overflade og en forbedret flammebeskyttelse.


Paneltræ til krævende forhold
OrganoWood® modificeret paneltræ er udviklet til effektivt at kunne modstå udendørsforholdene. Rådbeskyttelsen er testet af RISE (SP) iht. den europæiske EN 113-test.

Hvert projekt er unikt. Derfor fremstiller vi – foruden vores lagerførte profiler – også OrganoWood® modificeret paneltræ på bestilling i de dimensioner og materialer, der ønskes. For absolut bedste resultat trykimprægnerer vi OrganoWood® modificeret paneltræ med kisel. Vi har et nært samarbejde med vores træleverandører, som har et bredt udvalg af forskellige dimensioner og profiler.

Paneltræet er i sin standardform naturfarvet og får med tiden en skøn sølvgrå nuance. Træværket udvælges omhyggeligt blandt svensk højkvalitetsgran fra de bedste distrikter.


Miljø og genvinding

OrganoWood® paneltræ er et miljøklassificeret alternativ til traditionelt trykimprægneret træværk. Paneltræet indeholder kun stoffer, der kan føres tilbage til det naturlige kredsløb. Derfor er det ikke nødvendigt at indsamle træværket som miljøfarligt affald. I stedet kan det genvindes som ubehandlet træværk i henhold til lokale forskrifter. Alle stoffer, som paneltræet indeholder, er klassificeret som ufarlige for miljøet i henhold til CLP-forordningen (EF nr. 1272/2008).

OrganoWood® træværk er godkendt til byggeri af Svanemærkede huse og bygninger.

Garanti

OrganoWoods paneltræ er omfattet af en 10-årig rådbeskyttelsesgaranti (se garantibevis).Panelbrochurer og tegninger på standardprofiler.