Industrihuset

Skellefteå Industrihus har, tillsammans med Tyréns utvecklat ett helt unikt koncept för ett industrihotell i trä. I Sverige har vi tidigare varit helt fokuserade på att bygga bostadshus i trä. Robert Lindberg, VD för Skellefteå Industrihus menar på att det också finns en enorm marknad för industrihus i trä, både nationellt och internationellt. Rent hållbarhetsmässigt har det stora fördelar gentemot traditionella industrilokaler för att inte tala om det estetiska, poängterar han.

Industrihuset är byggt med limträ för balkkonstruktionen medan OrganoWood® panel har använts till fasaden. På taket finns även solpaneler för en smart, egen och förnybar energi till Industrihuset. Detta då hållbar utveckling är en central del i fastighetsägarnas vision om hållbart byggande.


FAKTA

Projekt: Skellefteå Industrihus
Arkitekt: Tyréns
Plats: Skellefteå
Färdigställt: 2017
Bilderna tagna: 2018