För arkitekter och proffs

Förslag föreskrivande text

Texter trall
Kiseltryckt rötskyddat svensk träråvara med obruten spårbarhet typ OrganoWood basic eller likvärdigt.

Kiseltryckt rötskyddat svensk träråvara med obruten spårbarhet typ OrganoWood select eller likvärdigt.

Kiseltryckt rötskyddat svensk träråvara med obruten spårbarhet typ OrganoWood select plus eller likvärdigt.

Texter panel
Kiseltryckt rötskyddat trä svensk träråvara med obruten spårbarhet typ OrganoWood pluspanel eller likvärdigt


Q&A

Nej. För ett då effektivt uttag av trä som möjligt med minsta möjliga spill så jobbar träindustrin enligt standardmått, därför är det viktigt att veta vilka mått som hör ihop. I frågan ovan så bör man veta att 50 mm är ett s.k. ohyvlat mått medan 145 är ett hyvlat mått. Så en träbit är till exempel från början 50×150 när den är ohyvlad och sen hyvlar man bort 5mm på sidorna så den blir 45x145mm.
 

Vilka profiler och dimensioner finns OrganoWood i?

OrganoWood lagerdimensioner av trall, reglar och panel följer svensk standard. Tralldimensioner.
 
Vi har valt ut några av de vanligaste panelprofilerna som vår egen standard men det är fullt möjligt att få en egen panelprofil i OrganoWood. Paneldimensioner.
 

Maila oss en måttsatt panelprofil så kan vi angöra om det är möjligt. På Vilmabas.se finns exempel på ytterpanelprofiler.  Minsta tjocklek på panel 22mm. Utöver specialpanel och specialdimensioner kan vi även impregnera limträpanel och balk i de längder vår tillverkning tillåter. Om ni söker mer information om val av träslag och dimensionering vid träbyggnation finns det mycket kunskap att hämta på Svenskttra.se. men observera att vissa standardmått avser sågat mått och andra hyvlat/finsågat mått. Tag kontakt med oss om ni har en idé så hjälper vi er.

OrganoWood kommer i standardiserade längder från 3m – 5.4m, det vill säga multiplar av 300 mm mellan 3m och 5.4m. Tillåten måttavvikelse – 0 mm + 50 mm (enligt SS 232713)

Har du fler frågor? Kontakta oss på info@organowood.com eller någon av våra säljare direkt.


Föreskrivande text underhåll för kommun brf fastighetsägare mfl. Park o mark

Vid montering ska kapsnitt behandlas med OrganoWood 01. Träskydd. Samt synligt ändträ på produkterna OrganoWood Basic och Select bör slutbehandlas med OrganoWood 02. Smuts- och vattenskydd för bästa skydd.

Trallytor bör underhållas med OrganoWood 02 vart annat år eller vid behov * eller efter en grundlig rengöring med OrganoWood 03 eller liknande.

*Med vid behov menas när den hydrofobiska effekten har avtagit helt.

Panelytor bör underhållas med OrganoWood 02 vart tionde år eller vid behov för bibehållen hydrofobisk funktion.

Om ni önskar märka upp trallytan för att tydliggöra vilket underhåll trallen ska ha finns metallskyltar med OrganoWood logga att beställa från oss.