02. Träskydd

Träskydd mot väder och vind och för ett vackrare virke
OrganoWood® 02. Träskydd: Smuts- och vattenskydd är en vattenbaserad träskyddsprodukt som är utvecklad för att förbättra träets ytliga skydd mot smuts och vatten. Produkten består av kiselmineraler och naturliga växtämnen. När vätskan härdat skapas en extremt vattenavvisande (superhydrofob) yta runt träfibrerna vilket minskar inträngning av fukt, vatten och vattenburen smuts. Dessutom minskar virkets fuktrörelser vilket motverkar sprickbildning och leder till en jämnare grånadsprocess.

Användningsområden
OrganoWood® 02. absorberas enkelt av obehandlat trämaterial, OrganoWood®-virke och virke behandlat med OrganoWood® 01. Träskydd: Flam- och rötskydd. Produkten är speciellt framtagen för ytbehandling och underhåll av OrganoWood®-virke. Produkten kan även användas på annat virke exempelvis traditionellt tryckimpregnerat, lärk och kärnfuru. Det behandlade träet får ett ytligt skydd och skapar i kombination med OrganoWood® 01. ett komplett träskydd.

Färg
OrganoWood® 02. Träskydd: Smuts- och vattenskydd är en vattenbaserad emulsion med ett vitt, mjölkaktigt utseende som inte färgar virket vid behandling. Med tiden låter det virket åldras och gråna naturligt tills det får en vacker silvergrå nyans.

Miljö och hållbarhet
OrganoWood® 02 Träskydd: Smuts- och vattenskydd innehåller endast ämnen som kan återföras till det naturliga kretsloppet. Produkten är miljöklassad B av SundaHus och rekommenderas av Byggvarubedömningen samt BASTA. För mer information om respektive produkts hållbarhet, applicering och tekniska specifikationer, se produktens produktblad.

OrganoWood® 02. Träskydd är listad i Svanens husproduktportal och kan användas i Svanenmärkta projekt.

Har du några frågor om OrganoWood® Träskydd 02, kontakta vår distributör Welin & Co.