Vad är OrganoWood?

Vad är OrganoWood?

Vad är OrganoWood? OrganoWood är en svenskutvecklad teknologi baserat på vetenskapliga genombrott inom metoder för modifiering av biofibrer. Den unika teknologin har utvecklats med inspiration från den naturliga fossiliseringsprocessen. OrganoWood® modifieringen ger ett miljöklassat rötskydd för användning av trä utomhus. Det tryckta virket är träfärgat men får med tid en vacker silvergrå nyans med hjälp av den så kallade grånadsprocessen. Villaägare, arkitekter, byggare och kommuner, för att nämna några, attraheras alla av OrganoWood®s miljöprofil och den silvergråa nyansen.

Se våra referensprojekt.

Alla ämnen i OrganoWood®s produkter är klassade som ofarliga för miljö enligt CLP-förordningen (EG nr 1272/2008) och kan återföras till det naturliga kretsloppet. Därmed behöver virket inte återvinnas som miljöfarligt avfall utan kan återvinnas som obehandlat virke enligt lokala föreskrifter. OrganoWood®-modifierat virke är bedömt av Sunda Hus och rekommenderas av Byggvarubedömningen. Produkterna är registrerade i BASTA-registret och Svanens husproduktportal och kan användas i Svanenmärkta byggen.

OrganoWoods produkter produceras i OrganoClicks produktionsanläggning i Täby och av bolagets industriella samarbetspartners Bergs Timber Bitus i Nybro som utför modifieringen av virket. Teknologin som används vid produktionen av OrganoWood® blev bl.a. utsedd som Sveriges bästa Miljöinnovation 2008 och vann Nordbyggs ”Hetaste materialnyhet” 2014. Koncernen blev utsedd till en ”Climate Solver” av Världsnatur-fonden WWF 2010 och som ett ”Sustainia 100 company” 2015.