Plockhugget – Köp spårbart trä från hållbart svenskt skogsbruk

Nu är det möjligt att till projekt kunna välja trä från hyggesfritt skogsbruk i kombination med Organowood impregnering. Virket kommer från extra varsamt brukade skogar som tar stor hänsyn till biodiversiteten.

Plockhugget bildades 2017 med sikte på att förändra svenskt skogsbruk i grunden. De är övertygade om att hyggesfritt skogsbruk är den rätta vägen för ett hållbart samhälle och för en fungerande skogsekologi. 

I kalhyggesfria skogar behålls hela tiden ett fungerande ekosystem med ett myller av arter och träd i olika ålder och storlek. Markens koldioxid stannar under jord och skogarna blir tåligare mot storm, brand, torka och insektsangrepp.

Kvaliteten på virke från hyggesfria skogar blir dessutom på sikt högre vilket ger bättre förutsättningar för förädling och tillverkning av långlivade produkter. Företagets grundare brinner för att bidra till en utveckling där svensk skogsråvara används till sådant som behövs i ett hållbart samhälle och att virke i större utsträckning används i byggnationer där hus och andra träkonstruktioner blir en kolsänka. 

Allt virke från Plockhugget levereras med en karta och historia om virkets ursprung: Var växte trädet? Vilka insekter, fåglar och blommor samsas där? Vem brukar skogen? Det är Plockhuggets sätt att ge virket ett extra värde samt för att bevisa äktheten i att de verkligen bedriver hyggesfritt skogsbruk.

Plockhuggets hemsida