Produktionspartners

OrganoWoods produkter produceras av bolagets produktionspartner OrganoClick AB och Bergs Timber Bitus AB. Produktionen av träskyddsvätskorna sker i OrganoClicks anläggning i Täby, norr om Stockholm med en kapacitet på ca 7 000 m3 träskyddsmedel per år. Produktionen sker i anslutning till OrganoClicks forskning & utveckling vilket möjliggör snabba tester i full skala av nya produkter.

Modifieringen av virket sker hos Bergs Timber Bitus AB i Nybro. Deras träbehandlingsanläggning är den största i Sverige med en totalkapacitet på behandling av mer 300 000 m3 sågat virke per år. Bergs Timber Bitus har startat en lina som exklusivt utför produktion av OrganoWood®-modifierat virke.

Produktionsprocess

Tillverkningen av det OrganoWood®-modifierade virket inleds hos en mängd underleverantörer. Virket väljs från högkvalitativt virke av utvalda leverantörer. Detta sågas till rätt dimensioner och hyvlas därefter med rätt profil. Därefter skeppas det till Nybro där modifieringsprocessen utförs.

Råvaran till träskyddsmedlet tas från sand, risskal och frukter. I OrganoClicks produktionsanläggning blandas och reageras ämnena med varandra så att dessa skall kunna binda effektivt till träfibrerna.

Trämodifieringen inleds med att träskyddsvätskan trycks in i virket vilket medför att virket blir modifierat i hela splintveden. Därefter torkas virket enligt en specialutvecklad process i vilken reaktionen mellan ämnena och träfibrerna sker. Efter kvalitetskontroll och paketering är därefter virket redo att levereras.