OrganoWood AB er et privateid selskap som ble grunnlagt i 2010 av OrganoClick AB og Kvigos AB. Selskapet selger og markedsfører modifisert tre og kompletterende overflatebehandlingsprodukter.

Selskapet baserer sin virksomhet på sin kjerneteknologi, der silisiumbaserte stoffer bindes til fibrene i trevirket via organisk katalyse. Utfra denne teknologien er det blitt utviklet produkter som gir behandlet tremateriale både effektiv flamme- og råtemotstand.

Selskapets hovedeier OrganoClick AB utvikler kontinuerlig nye trebeskyttelsesprodukter i samarbeid med forskere ved Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, Stockholms universitet og Mittuniversitetet i Sundsvall.

GDPR: Vi bryr oss om din integritet! Her kan du lese vår policy.