Långtidstest

Energi och miljöcentrum i Halland har påbörjat ett långtidstest för att se hur olika typer av fasadmaterial klarar av det utsatta läget i Plönninge, bara tre kilometer från Kattegatt.

Organowood®s unika modifierade panel bjöds in för att delta i testet på den nedlagda lantbruksskolan i Plönninge. En laduvägg har delats in i 6 avsnitt, 4,2 m breda och ca 8 m höga. Materialen som testas fick ett av dessa 6 avsnitt för att klä regelverket med respektive fasadmaterial. Testet kommer pågå under en 10-årsperiod och kontrolleras kontinuerligt med förbestämda mätvärden. OrganoWood® panelen är nummer två i ordningen, från vänster sida sett. Övriga deltagare i projektet är bla. Derome, Södra Lida Timber AB m.fl.

Forskare från Linnéuniversitetet kommer att utföra besiktning två gånger om året under perioden för att se hur panelerna beter sig under de olika årstiderna. På varje panelavsnitt har ett fönster monterats för att så verklighetstroget som möjligt kunna se de problem som kan uppstå på en verklig byggnad. Besiktning kommer också att göras på panelens insida då denna är fullt synlig och åtkomlig. Detta blir mycket intressant eftersom OrganoWood®s panel är tryckt i tryckkammare och därför har samma miljöanpassade behandling på utsidan som på insidan av panelen, till skillnad från ytbehandlad panel exempelvis målad, som endast är behandlad på utsida och kortsida.

I slutet av maj i år sattes OrganoWoods stående enkelfas panel upp av KIS AB med skruvar från Spax Sverige.

Syftet med projektet är att främja träbyggandet i det halländska klimatet, där det annars finns fördomar om att trä inte passar det hårda klimatet. Idag byggs det få hus som är högre än två våningar med träfasader, detta hoppas OrganoWood att det ska bli ändring på.