Offentliga Projekt

Vid byggande i offentlig miljö tas alltid stor hänsyn till att platsen ska vara tillgänglig för alla och att det ska vara en riskfri miljö. Stor hänsyn tas till att använda material som är miljöklassade, och OrganoWood uppfyller ofta alla önskvärda kriterier.


BILDER

1: Århus Havsbad
2: Vallastaden
3: Kv Hornslandet
4: Stockholm Under Stjärnorna
5: Huvudsta Spänger
6: Lögarängen
7: Samsöviken
8: Vasaplan
9: Hälleskogsbrännan
10: Akademiska Sjukhuset Uppsala