Bullerplank Mörby

Längs med E18 vid Mörby byggdes under 2018 ett nytt bullerplank med OrganoWood®-virke av Skandinaviska Områdesskydd AB.

– Vi som jobbar med byggnation av plank och staket ser det som ett naturligt steg att öka medvetenheten om hur du kan bygga miljövänligt och att lägga fram alternativa byggmaterial som förslag. Jag är övertygad om att de här materialen är framtiden, säger Robert Jansson, projektledare på Skandinaviska Områdesskydd.


FAKTA

Projekt: Bullerplank längs E18 vid Mörby
Plats: Stockholm
Färdigställt: 2018
Bilderna tagna: 2018