OrganoWood AB er en privatejet virksomhed, som blev grundlagt i 2010 af OrganoClick AB og Kvigos AB. Virksomheden sælger og markedsfører modificeret træværk og kompletterende overfladebehandlingsprodukter.

Virksomheden baserer sin produktion omkring sin kerneteknologi, hvor kiselbaserede stoffer bindes til fibrene i træet via organisk katalyse. Ud fra denne teknologi er der udviklet produkter, som giver behandlet træmateriale en effektiv flamme- og rådbeskyttelse.

Virksomhedens hovedejer OrganoClick AB udvikler også kontinuerligt nye træbeskyttelsesprodukter i samarbejde med forskere ved Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, Stockholms universitet og Mittuniversitetet i Sundsvall.

GDPR: Vi tager din integritet alvorligt! Her kan du læse vores politik.