Kiseltryckt trä

Miljöklassat virke av hög kvalitet

OrganoWood® är miljöklassat trä modifierat med kisel som ger lång hållbarhet och en vacker silvergrå nyans. Den patenterade teknologin ger träet rötskydd, skapar en vattenavvisande yta och ett förbättrat flamskydd.

OrganoWood® klarar hårt utsatta miljöer precis som tryckimpregnerat virke och får en vacker silvergrå nyans när det exponeras för väder och vind. Virket finns som trall- och konstruktionsvirke samt fasadpanel med ett brett sortiment av profiler.

Villaägare, arkitekter, byggare och kommuner, för att nämna några, attraheras alla av OrganoWood®s miljöprofil och den silvergråa nyansen. Materialet är ett bra alternativ till exempel till vanligt tryckimpregnerat trä som behandlats med giftiga kopparsalter.

OrganoWood®s unika teknologi har utvecklats med inspiration från den naturliga fossiliseringsprocessen där mineraler tränger in och mineraliserar organiska material. Teknologin är baserad på vetenskapliga genombrott inom metoder för modifiering av biofibrer. Med hjälp av teknologin binds kiselämnen till vedfibrerna under högt tryck på samma sätt som vanligt tryckimpregnerat virke. Inträngning av vätskan sker i splintved för att skapa ett optimalt skydd. Den patenterade modifieringen ger ett miljöklassat virke och skapar en miljö där rötsvampar inte trivs.

OrganoWood®-modifierat virke är listad i Svanens husproduktportal och kan användas i Svanenmärkta byggen.