Kotten

OrganoWood®-projektet Kotten färdigställdes för 6 år sedan och harmonariserar nu med naturen och friluftslivet runtomkring med sin silvergråa nyans. Tengbom förklarar att naturen var det främsta ledordet landskapsarkitekterna jobbade med för att integrera Kotten i det befintliga landskapet.

”Ambitionen från vår sida var att göra en ikonisk byggnad som skulle stå som symbol för friluftsliv och motion.”

Kotten är en 600 kvadratmeters stor oval byggnad klädd med två meters trämoduler, i OrganoWood, som bildar ett mönster av fjäll.


FAKTA

Projekt: Motionscentral
Arkitekt: Tengboms landskapsarkitekter
Plats: Kungälv
Färdigställt: 2016
Bilderna tagna: 2019