Ullna Strands förskola

År 2013 planerade Topia gården för en ny förskola i Täby med olika stämningar och lekmiljöer. Vid byggnaden är karaktären urban, där kan man leka med sand, cykla och det finns plats för bollek. Lite längre bort samlas vattnet i en vattenfåra och en gångstig löper genom ‘vildare’ delar av gården samt odlingsytor som påminner om landet. Specialritade lekhus och staket gör platsen unik.

-Vi valde OrganoWood för att det är mer miljövänligt än vanligt tryckt, men har också med sina ljus ton ett fint utseende redan från början. Vi tycker att det åldras, grånar på ett fint sätt. Det har ett bättre pris än värmebehandlat eller royalimpregnerat, säger Håkan Johnsson landskapsarkitekt på Topia.


FAKTA

Projekt: Utomhusmiljö till förskola
Plats: Ullna Strand, Täby
Arkitekt: Topia
Bilderna tagna: September 2016