OrganoWood 03.Trärengöring

OrganoWood® 03. Trärengöring är miljömärkt med Naturskyddsföreningen egna miljömärkning ”Bra Miljöval”. Det är ett rengöringsmedel avsett för rengöring av träytor utomhus. Ett superkoncentrat som används för rengöring av lätt eller hårt nedsmutsade ytor.

ÅTGÅNG
Allrengöring: 1 dl OrganoWood® 03. blandas i 5 liter ljummet vatten.
Grovrengöring: 2 dl OrganoWood® 03. blandas i 5 liter ljummet vatten.

Efter grovrengöring av rekommenders efterbehandling med OrganoWood® 02. Träskydd: Smuts- och vattenskydd för att till fullo återställa träytans vattenrepellens.