• Stefan Lindeborg, styreleder

Stefan Lindeborg er utdannet siviløkonom med markedsføring som sitt spesiale, fra Handelshögskolan i Stockholm. Han har jobbet i kjemibransje i 30 år og har hatt forskjellige ledende roller innenfor salg og markedsføring. I dag er han administrerende direktør i Akzo Nobel AB (moderselskapet til Akzo Nobels svenske selskap) og har tidligere blant annet jobbet som administrerende direktør i Akzo Nobel Decorative Paintings, administrerende direktør i distribusjons- og salgsselskapet Kemiintressen AB og som internasjonal markedssjef i Casco Nobel (bygglim og trebeskyttelse).

  • Robert Charpentier, styremedlem

Robert Charpentier er styreleder i Kvigos AB og medgründer av OrganoWood AB. Han har en master i økonomi fra Svenska handelshögskolan i Helsingfors og har hatt ulike stillinger i finansbransjen i over 20 år. Han startet sin karriere hos Goldman Sachs i London i 1989, der han arbeidet med diverse kapitalmarkedsbaserte løsninger for nordiske kunder. I 1997 begynte han å jobbe i Swedbank, der han ble utnevnt til visedirektør og leder for investment banking i 2004. Fra 2006 til 2009 jobbet Robert som administrerende direktør i Kaupthing Bank Sverige AB, islandske Kaupthing Banks datterselskap i Sverige. I dag jobber Robert med private investeringer og konsulentvirksomhet gjennom sitt heleide selskap Kvigos AB.

  • Mårten Hellberg, styremedlem

Mårten Hellberg er administrerende direktør og medgründer av OrganoClick AB. Mårten er utdannet sivilingeniør i molekylær bioteknikk og økonom ved Uppsala universitet, École Normale Supérieure de Lyon og Stockholms universitet. Mårten har også vært kanopadler på toppnivå og svensk mester i padling flere ganger. Han har vært med på det svenske kanolandslaget i 12 år og deltatt i Sveriges Olympiska Kommittés eliteprogram.

  • Claes‐Göran Beckeman, styreleder

Claes-Göran Beckeman er sivilingeniør i kjemiteknikk fra Chalmers tekniske högskola. Fra 1977 til 1997 jobbet han i Tetra Pak (senere Tetra Laval) i forskjellige ledende stillinger, som for eksempel teknisk direktør. Claes Göran gikk over til SCA i 1998, der han jobbet som teknisk direktør og innkjøpssjef på forretningsområdet personlige hygieneprodukter, ut 2005. Fra 2004 til 2007 var Claes-Göran ansvarlig for oppbyggingen av skogbruksektorens teknologiplattform, et initiativ fra den europeiske skogsindustrien og skogseierne, for å etablere et privatoffentlig partnerskap med EU og andre nasjonale myndigheter om FoU-samarbeid i sektoren. I dag er Claes-Göran styremedlem i flere selskaper innenfor emballasjeindustrien og medlem av Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin i Sverige.