Naturfarget treverk som eldes naturlig

Det modifiserte virket beholder sin naturlige farge, men eldes deretter naturlig. Når treverk eldes, gråner det, og får med tiden en sølvgrå tone. Gråningen av treverket skjer på grunn av en rekke ulike eksterne faktorer. Sollyset bryter bl.a. ned ligninet og hemicellolosen i det ytre trelaget, noe som gjør at treverket blekes. Andre faktorer som smusspartikler, overflatepåvekst og døde trepartikler gjør at treverket blir grått. Kombinasjonen av blekingen og gråningen gir en sølvgrå nyanse.

Aldringen vil skje i ulik hastighet, avhengig av hvilket miljø treverket plasseres i. Aldringen går raskere dersom treverket er plassert i vær og vind og står sørvendt, som er mest eksponert for sol. I furu, som består av kjerne og yteved, vil aldringen gå enda raskere i yteveden fordi denne tar opp vann betydelig enklere enn kjernen og dermed får en høyere fuktkvote som fremskynder overflatepåveksten.

OrganoWood®-modifisert treverk eldes naturlig, noe som medfører at gråningen ikke alltid skjer jevnt over hele treverket. I standardvirket vil for eksempel yteveden gråne raskere enn kjerneveden. I en tidlig fase kan gråningen til og med oppleves som flekkete, men dette jevner seg ut ganske raskt. Etter 1-2 år har en treplatting som er plassert utendørs i sollys fått en vakker, jevnt grå overflate.

En effekt som kan oppstå på alt treverk som plasseres utendørs og eldes, er såkalt oppflising (“fiberlo”), der fiber løsner fra treoverflaten. Dette skjer når ligninet som binder sammen fibrene i treverket brytes ned av UV-strålene fra solen. Problemet oppstår fremfor alt på treverk som plasseres i miljøer med sterk soleksponering. Oppflising kan reduseres med overflatebehandling og godt vedlikehold.

For å få en jevnere gråningsprosess og redusere faren for oppflising, har OrganoWood utviklet overflatebehandlingsproduktet OrganoWood® – smuss- og vannbeskyttelse, som er spesielt tilpasset OrganoWood®-modifisert virke. Produktet gir overflaten ekstremt vannavvisende (superhydrofobe) egenskaper, som reduserer risikoen for oppflising og gir en jevnere gråningsprosess. Samme effekt, men enda mer effektiv, er utviklet i OrganoWoods premiumvirke, som er impregnert i enda et trinn med OrganoWood® – smuss- og vannbeskyttelse, og som dermed har fått en svært effektiv beskyttelse. Dette medfører at kvoten av overflatefukt jevnes ut mellom yteveden og kjerneveden, og dermed gråner treverket jevnere over hele flaten samt at risikoen for oppflising blir mindre. De vannavvisende egenskapene gjør også at treverket får mindre sprekkdannelser og blir mer dimensjonsstabilt.

For å lese mer om oppflising, se Svenskt träs utmerkede Träguide.