En ny generation hållbart och miljömärkt virke från OrganoWood

Silicium HT är en vidareutveckling av vår miljömärkta och världsunika kiselteknik, där vi ökar hållbarheten ytterligare med hjälp av en energieffektiv och skonsam värmebehandling.

Kombinationen med både kisel och värme ger dig trä med ännu bättre skydd än trä som behandlats med enbart kisel eller enbart värme. Det är ny teknik för en ny tid. Ett giftfritt alternativ till vanligt tryckimpregnerat virke.

Vi fortsätter att inspireras av naturens eget sätt att fossilisera trä, som är oerhört hållbart. I tillverkningen av Silicium HT flätar vi samman några väl beprövade tekniker: kisel, värme och vakuum.

Med kisel, som är ett av jordskorpans vanligaste grundämnen, stärker vi hållbarheten hos träet och skapar mineralisering på djupet genom organisk katalys. Med värme och vakuum torkar vi träet och förbättrar kislets möjligheter att tränga in djupare i det. Värme är positivt för trä. Den tar både bort näringsämnen ur träet, vilket försvårar för röta och svamp att få fäste och utvecklas, och minskar sprickbildningar i träets yta. Vakuum hjälper oss att sänka processens kokpunkt, vilket ger oss värmens starka effekter utan att vi behöver utsätta träet för skadligt höga temperaturer. Och det gör processen mer energieffektiv.

En perfekt synergi. Som blir vackert silvergrå med tiden.

Silicium HT trall monterad juni 2021, bild tagen september 2021


Träets färg

Silicium HT har till en början en djup brun färg, karaktäristisk för värmebehandlat trä. Den bruna färgen är dock inte beständig, utan träet kommer med tiden att övergå i en silvergrå ton. Som allt annat trä. Det är en naturlig grånadsprocess som uppstår när trä utsätts för sol och fukt, men kiselhalten i Silicium HT ger en ljusare grå ton. Hur lång tid det tar beror på förhållandena. I ett riktigt soligt läge kanske det tar ungefär ett år, medan det i skuggigare lägen tar längre tid.


Kådfläckar

Barrträ som gran och furu innehåller kåda. Kådan mjuknar vid värmebehandling och kan då tränga ut mot virkets ytor. Samtidigt förångas de flyktiga ämnena, vilket kan lämna en restfläck av fast kåda som inte klibbar. Vissa brädor kan ha omfattande fläckar
medan andra brädor inte har några fläckar alls. För att minimera fläckar av kåda går alla Silicium HT-brädor igenom en borstmaskin.

Eventuell kvarvarande kåda, eller kåda som framkommer efter montering, bleknar med tiden. Om du ändå vill ta bort fläckar av kåda kan du försiktigt borsta träet med en stålborste.


Arknat 2021

”Det har varit spännande att testa alternativ till ’vanligt’ tryckimpregnerat virke – inte minst Silicium HT som också är värmebehandlat. Värmebehandlat virke har ju rykte om sig att vara sprött, men vi har pressat materialet till max! Vi har klyvt planket både en och två gånger och sedan blötlagt det i Råbelövssjön med gott resultat. Jag ser fram emot att se materialet gråna och åldras vackert över tid.”

Karl Lind, Arkitektstudent


Säkerhetsdatablad
Produktdatablad / monteringsanvisning