En ny generation hållbart och miljömärkt virke från OrganoWood

Silicium HT är en vidareutveckling av vår miljömärkta och världsunika kiselteknik, där vi ökar hållbarheten ytterligare med hjälp av en energieffektiv och skonsam värmebehandling.

Kombinationen med både kisel och värme ger dig trä med ännu bättre skydd än trä som behandlats med enbart kisel eller enbart värme. Det är ny teknik för en ny tid. Ett giftfritt alternativ till vanligt tryckimpregnerat virke.

Vi fortsätter att inspireras av naturens eget sätt att fossilisera trä, som är oerhört hållbart. I tillverkningen av Silicium HT flätar vi samman några väl beprövade tekniker: kisel, värme och vakuum

Med kisel, som är ett av jordskorpans vanligaste grundämnen, stärker vi hållbarheten hos träet och skapar mineralisering på djupet genom organisk katalys. Med värme och vakuum torkar vi träet och förbättrar kislets möjligheter att tränga in djupare i det. Värme är positivt för trä. Den tar både bort näringsämnen ur träet, vilket försvårar för röta och svamp att få fäste och utvecklas, och minskar sprickbildningar i träets yta. Vakuum hjälper oss att sänka processens kokpunkt, vilket ger oss värmens starka effekter utan att vi behöver utsätta träet för skadligt höga temperaturer. Och det gör processen mer energieffektiv.

En perfekt synergi. Som blir vackert silvergrå med tiden.

Silicium HT trall monterad juni 2021, bild tagen september 2021