Naturfarget treverk

Naturfarget treverk som eldes naturlig

Trevirke som plasseres utendørs, blir naturlig grått, men gråningsprosessen kan se forskjellig ut avhengig av årstider og værforhold. I noen tilfeller kan gråningen i starten oppleves som flekker eller små, grå prikker, men dette jevner seg ut relativt raskt. Allerede etter cirka ett år har et OrganoWood®-trevirke som er plassert i direkte sollys, fått en vakker og jevnt grå overflate. På steder som ligger i skyggen, kan det ta lengre tid, men sluttresultatet er det samme. Tre montert horisontalt, har ofte en raskere gråningsprosess enn tre montert loddrett.

Trelleborg 

Bilde tatt i Mars 2016                                                                                                                                                                               Bilde tatt i Mars 2017


Lögarängen 

Bilde tatt i Juni 2014                                                                                                                                                                                Bilde tatt i September 2016


Kotten

Bilde tatt i Desember 2015                                                                                                                                                                            Bilde tatt i Mai 2017                                                              


Ica Skanör

Bilde tatt i Januar 2017                                                                                                                                                                               Bilde tatt i Januar 2018


Villa Guise

Bilde tatt i 2015                                                                                                                                                                                                              Bilde tatt i 2016