Kv Hornslandet

Stockholm Stadshus AB:s styrelse beslutade 2014 den 5 maj om att låta bygga 152 nya miljöklassade hyresrätter i Norra Djurgårdsstaden. Kvarteret Hornslandet har bland annat byggt 6 huskroppar med balkonger av OrganoWood som krävts 3000 kvadratmeter panel. Utöver balkongerna finns ett flertal träbänkar, pergolor och andra träkonstruktioner. Bostäderna har utformats med en hög miljöprofil där miljö- och energifrågor genomsyrat hela projektet.

– Vi är oerhört glada och stolta över detta uppdrag som är i linje med vår medvetna satsning på hållbarhet och kvalitet. Vi har med kvarteret Hornslandet haft ambitionen att ligga i absolut framkant när det gäller att skapa en miljö för klimatsmart livsstil med innovativ energiteknik där våra erfarenheter från Hammarby Sjöstad kommit väl till användning. Vårt mål har varit att skapa en miljö med öppenhet, funktionalitet, bekvämlighet och tillgänglighet, vilket också har varit vår uppdragsgivare Stockholmshems krav, säger Maria Masgård, uppdragsansvarig arkitekt på Tengbom.


FAKTA

Projekt: Kv Hornslandet
Plats: Norra Djurgårdsstaden
Färdigställt: 2017
Bilderna tagna: 2018
Arkitekter: Tengbom