Miljöklassat virke

OrganoWood®-modifierat virke är utvecklat för att klara hårt utsatta miljöer utan att använda sig av giftiga impregneringsämnen. Alla ämnen i OrganoWood®s produkter är giftfria och kan återföras till det naturliga kretsloppet. Därmed behöver virket inte återvinnas som miljöfarligt avfall utan kan återvinnas som obehandlat virke enligt lokala föreskrifter. Alla ämnen som virket innehåller är klassade som ofarliga för miljö enligt CLPförordningen (EG nr 1272/2008).

OrganoWood®s träskyddsprodukter var de första träskyddsprodukterna i Sverige att tilldelas Svenska Naturskyddsföreningens miljömärkning ”Bra Miljöval”.

OrganoWood®-modifierat virke är bedömt av Sunda Hus och rekommenderas av Byggvarubedömningen. Produkterna är registrerade i BASTA-registret.

Teknologin som används vid produktionen av OrganoWood® blev bl.a. utsedd som Sveriges bästa Miljöinnovation 2008 och vann Nordbyggs ”Hetaste materialnyhet” 2014. Företaget blev utsedd till en Climate Solver av Världsnaturfonden WWF 2010 och som ett ”Sustainia 100 company”
2015.
___________________________________________________________________________________

FAKTA OM TRÄ
» Furu är ett mjukt trä som har många fördelar genom att det är lätt att arbeta med och har låg densitet. OrganoWood®-modifierat trä är nedtorkat till ca 18% fuktkvot, vilket gör det lättare än traditionellt behandlat virke som används utomhus.

» OrganoWood® är anpassat för modifiering av furu och gran. Furu används av tradition till altan och konstruktion och gran för panel. Dessa träslag innehåller kvistar med en struktur som kan se olika ut från fall till fall. Eftersom både furu och gran rör sig i takt med luftens fuktkvot och temperatur kan sprickor uppstå efter installation eller att kvistar ramlar ur, ofta vid torra perioder. Eventuella sprickor går oftast ihop när det är fuktigare. 

» Virke som placeras utomhus blir grått naturligt men grånadsprocessen kan se olika ut under årstiderna och beroende på väderförhållanden. I vissa fall kan grånaden till en början upplevas som fläckig eller som små gråa prickar, men detta jämnas ut relativt snabbt. Redan efter ca 1 år har ett OrganoWood® virke som placerats i direkt solljus fått en vacker jämngrå yta. För skugglägen kan det ta längre tid, men slutresultatet är detsamma. Trä monterat horisontellt har ofta en snabbare grånadsprocess än trä monterat lodrätt.

» En effekt som kan uppkomma på allt virke som placeras utomhus och åldras är så kallad fliskritning (“fiberludd”). Detta förekommer i huvudsak i kraftigt solexponerade miljöer då ligninet, som binder ihop virkets fibrer, bryts ned av solens UV-strålning. Fliskritning är en helt naturlig process i virkets ”kretslopp” och påverkar inte virkets egenskaper. Detta är ett fenomen som avtar över tid. Uppkommer ytligt fiberludd bör man slipa med fint sandpapper i fiberriktningen alternativt borsta bort fibrerna när altanen är torr och behandla med OrganoWood® 02. Träskydd.
 

Träbroschyr & Garantisedel