Roslags Näsby Station

Utbyggnaden av Roslagsbanan till dubbelspår, sträckan mellan Roslags Näsby till Tibble ledde till att man byggde om stationen i Roslags Näsby. Veidekke Anläggning fick av Stockholms Lokaltrafik förtroendet att genomföra ombyggnationen av Roslags Näsby Station.

Parallellt med ombyggnationen av Roslags Näsby Station bygger man även en ny stadsdel på västra sidan av Roslags Näsby station med hållbarhet i fokus. Här planeras för cirka 1400 bostäder av varierande arkitektur och karaktär. Stadsdelen kommer att erbjuda en trivsam stadsmiljö med torg, stadspark, uteserveringar och handel. Roslags Näsby ska ligga i framkant när det kommer till hållbar stadsutveckling – både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. I satsningen ingår Roslags Näsby Station och OrganoWood® panel valdes naturligt som fasadmaterial.


FAKTA

Projekt: Roslags Näsby Station
Plats: Täby
Färdigställt: 2017
Bilderna tagna: 2018
Arkitekter: Sweco /dcl.13 arkitekter och ingenjörer AB