Konstruksjonsvirke og bjelker for en miljøsertifisert konstruksjon.

OrganoWood® konstruksjonsvirke brukes til montering både innen- og utendørs over bakkenivå. Råtemotstanden er testet av RISE (SP – Sveriges tekniska forskningsinstitut) i den europeiske testen EN 113. Bjelkene brukes med fordel ved konstruksjon av treplatting sammen med OrganoWood® terrassevirke.

OrganoWood® reglar
45×45 mm
45×70 mm
45×95 mm
45×120 mm, C24
45×145 mm, C24
45×170 mm, C24
45×195 mm, C24
45×220 mm, C24

OrganoWood® stolpar
70×70 mm
95×95 mm

OrganoWood® ribba
28×45 mm

På forespørsel kan andre dimensjoner produseres.


Miljø og gjenvinning

OrganoWood® konstruksjonsvirke er et miljøsertifisert alternativ til tradisjonelt trykkimpregnert trevirke. Bjelkene inneholder kun stoffer som kan føres tilbake til det naturlige kretsløpet. Dermed er det ikke behov for å gjenvinne trevirket som miljøfarlig avfall, siden det kan gjenvinnes som ubehandlet trevirke i samsvar med lokale forskrifter. Alle stoffer som bjelkene inneholder, er klassifisert som ufarlige for miljøet i samsvar med CLP-forordningen (EF-nr. 1272/2008).

OrganoWood® trevirke er godkjent til bygging av svanemerkede hus og bygninger.

Garanti

OrganoWood® konstruksjonsvirke har 10 års garanti på råtebeskyttelse (se garantikort). Ta gjerne en titt på produktenes produktark for nærmere informasjon.