I naturens tjeneste

Fakta om tre

Furu er et mykt tre som har mange fordeler, siden det er lett å jobbe med og har lav tetthet. OrganoWood®-modifisert tre er nedtørket til cirka 18 prosent fuktkvote. Det gjør at det veier mindre enn tradisjonelt behandlet trevirke som benyttes utendørs.

OrganoWood®-teknikken er tilpasset for modifisering av furu og gran. Furu brukes tradisjonelt sett til balkonger/konstruksjon gran til panel. Disse treslagene inneholder kvist med en struktur som kan se forskjellig ut fra gang til gang. Siden både furu og gran beveger seg i takt med luftfuktighet og temperatur, kan det oppstå sprekker etter installasjon, eller at kvister faller ut, særlig i tørre perioder. Eventuelle sprekker trekker seg vanligvis sammen igjen når det blir fuktigere i været.

Trevirke som plasseres utendørs, blir naturlig grått, men gråningsprosessen kan se forskjellig ut avhengig av årstider og værforhold. I noen tilfeller kan gråningen i starten oppleves som flekker eller små, grå prikker, men dette jevner seg ut relativt raskt. Allerede etter cirka ett år har et OrganoWood®-trevirke som er plassert i direkte sollys, fått en vakker og jevnt grå overflate. På steder som ligger i skyggen, kan det ta lengre tid, men sluttresultatet er det samme. Tre montert horisontalt, har ofte en raskere gråningsprosess enn tre montert loddrett.

En effekt som kan oppstå på alt trevirke som plasseres utendørs og eldes, er såkalt fliskritting («fiberlo»). Dette forekommer hovedsakelig i miljøer som blir eksponert for kraftig sol, ettersom ligninet, som binder sammen trefibrene, blir brutt ned av solens UV-stråler. Fliskritting er en helt naturlig prosess i trevirkets «kretsløp» og påvirker ikke treets egenskaper. Dette er et fenomen som avtar over tid. Dersom det oppstår fiberlo på overflaten, bør man slipe med fint sandpapir, alternativt børste bort fibrene når balkongen er tørr og behandle med OrganoWood® 02. Trebeskyttelse.

Furu sveller/krymper ca. 1 % ved 4 % fuktkvoteforandring. Husk derfor å ha en luftspalte ved montering.