Trallvirke

Trallvirke för en miljöklassad silvergrå trall

OrganoWood®-modifierat trallvirke är utvecklat för att klara hårt utsatta miljöer med hjälp av en prisbelönt och patenterad teknologi för modifiering av biofibrer. OrganoWood® är modifierat med kisel som ger lång hållbarhet och en vacker silvergrå nyans. Den patenterade teknologin ger träet rötskydd, skapar en vattenavvisande yta och ett förbättrat flamskydd.

Garanti

OrganoWoods virke har en 10-årig rötskyddsgaranti (se garantisedel).

Miljö och återvinning

OrganoWood® modifierat trallvirke är ett miljöklassat alternativ till traditionellt tryckimpregnerat virke. Trallvirket innehåller endast ämnen som kan återföras till det naturliga kretsloppet. Därmed behöver virket inte återvinnas som miljöfarligt avfall utan kan återvinnas som obehandlat virke enligt lokala föreskrifter. Alla ämnen som virket innehåller är klassade som ofarliga för miljö enligt CLP-förordningen (EG nr 1272/2008).

OrganoWood®-modifierat virke är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkta byggen.


OrganoWood®-modifierat trallvirke Classic finns i ett flertal olika dimensioner och i fyra olika kvalitéer.

ORGANOWOOD® BASIC

Fururåvaran till OrganoWood® Basic modifierat trallvirke kommer från de bästa furudistrikten i södra Sverige. Träråvara från södra Sverige karakteriseras av att det växer relativt snabbt, trallen uppvisar därför en större variation av kvistars utseende och en lite mindre andel kärnvirke jämfört med råvara från norr.

ORGANOWOOD® SELECT

Fururåvaran till OrganoWood® Select modifierat trallvirke kommer från de bästa furudistrikten i de norra delarna av Sverige. Träråvara från dessa distrikt karakteriseras av att det har en relativt hög andel kärnvirke samt att kvistarna är mindre och rundare i formen.

ORGANOWOOD® SELECT PLUS

Fururåvaran till OrganoWood® Select Plus modifierat trallvirke kommer från de norra delarna av Sverige och är en OrganoWood® sortering av råvara som ger en upplevelse av ett jämnare och lugnare utseende jämfört med OrganoWood® Select. Virket har även plusbehandlats med OrganoWood® 02 Ytskydd vilket ger virket en bättre formstabilitet och en minskad risk för ytlig påväxt samt en yta som blir lättare att rengöra.

ORGANOWOOD® MAGNUM PLUS

Nytt för i år är Magnum Plus som är en grövre trallbräda. Fururåvaran till OrganoWood® Magnum Plus modifierat trallvirke kommer från de bästa furudistrikten i mellersta och norra Sverige. Virket har även plusbehandlats med OrganoWood® 02 Ytskydd vilket ger virket en bättre formstabilitet och en minskad risk för ytlig påväxt samt en yta som blir lättare att rengöra. 45 mm tjock trall i två bredder.