Förskolan Forskaren

Förskolan Forskaren byggdes med miljöklass silver och kommer att ha plats för 160 barn på åtta avdelningar. Miljöklassningen silver innebär att material, klimat och inomhusluft är av hög kvalitet samt att energianvändningen är låg. Förskolan är byggd i trä, har sedumtak och härlig kontakt med den omgivande naturen, som de så långt som möjligt bevarat på förskolans gård. Detta har möjliggjort att 160 glada barn får möjligheten att leka på en gigantisk miljöklassad träkonstruktion.


FAKTA

Projekt: Forskaren Förskola
Plats: Sundbyberg
Färdigställt: 2018
Bilderna tagna: 2018