I naturens tjänst

I naturens tjänst

Trävirke för framtiden

OrganoWood är en svenskutvecklad teknologi baserat på vetenskapliga genombrott inom metoder för modifiering av biofibrer. OrganoWood behandlingen utgörs till störst del av kisel som är det näst förekommande grundämnet i jordskorpan efter syre. Genom den unika teknologin, som utvecklats med inspiration från den naturliga fossiliseringsprocessen, kan man binda kiselämnen till vedfibrerna under högt tryck på samma sätt som vanligt tryckimpregnerat. OrganoWood® modifieringen ger därmed ett miljöklassat rötskydd för användning av trä utomhus. Det kiseltryckta trävirket är träfärgat men får med tid en vacker silvergrå nyans med hjälp av den så kallade grånadsprocessen. Villaägare, arkitekter, byggare och kommuner, för att nämna några, attraheras alla av OrganoWood®s miljöprofil och den silvergråa nyansen.

Alla ämnen i OrganoWood®s produkter är klassade som ofarliga för miljö enligt CLP-förordningen (EG nr 1272/2008) och kan återföras till det naturliga kretsloppet. Därmed behöver virket inte återvinnas som miljöfarligt avfall utan kan återvinnas som obehandlat virke enligt lokala föreskrifter. OrganoWood®-modifierat virke är bedömt av Sunda Hus och rekommenderas av Byggvarubedömningen. Produkterna är registrerade i BASTA-registret och Svanens husproduktportal och kan användas i Svanenmärkta byggen.

OrganoWoods produkter produceras i OrganoClicks produktionsanläggning i Täby och av bolagets industriella samarbetspartners Bergs Timber Bitus i Nybro som utför modifieringen av virket. Teknologin som används vid produktionen av OrganoWood® blev bl.a. utsedd som Sveriges bästa Miljöinnovation 2008 och vann Nordbyggs ”Hetaste materialnyhet” 2014. Koncernen blev utsedd till en ”Climate Solver” av Världsnatur-fonden WWF 2010 och som ett ”Sustainia 100 company” 2015.

Se våra referensprojekt.