Konstruktionstræ og bjælker til en miljøklassificeret konstruktion

OrganoWood® konstruktionstræ anvendes ved inden- eller udendørsmontering over jorden. Rådbeskyttelsen er testet af RISE (SP) iht. den europæiske EN 113-test. Bjælkerne kan med fordel anvendes ved konstruktion af trædæk sammen med OrganoWood® Terrasse.


OrganoWood® Bjælker
45×45 mm
45×70 mm
45×95 mm
45×120 mm, C24
45×145 mm, C24
45×170 mm, C24
45×195 mm, C24
45×220 mm, C24

OrganoWood® Stolper
70×70 mm
95×95 mm

OrganoWood® Ribbe
28×45 mm

Ved bestilling kan andre dimensioner fremstilles.


Miljø og genvinding

OrganoWood® konstruktionstræ er et miljøklassificeret alternativ til traditionelt trykimprægneret træværk. Bjælketræet indeholder kun stoffer, der kan føres tilbage til det naturlige kredsløb. Derfor er det ikke nødvendigt at indsamle træværket som miljøfarligt affald. I stedet kan det genvindes som ubehandlet træværk i henhold til lokale forskrifter. Alle stoffer, som bjælketræet indeholder, er klassificeret som ufarlige for miljøet i henhold til CLP-forordningen (EF nr. 1272/2008).

OrganoWood® træværk er godkendt til byggeri af Svanemærkede huse og bygninger.

Garanti

OrganoWood® konstruktionstræ er omfattet af en 10-årig rådbeskyttelsesgaranti (se garantibevis). For flere tekniske specifikationer kan du se produktets produktblad.

Produktdatablade