Ett rengöringsmedel i superkoncentrat
OrganoWood® 03. Trärengöring är miljömärkt med Naturskyddsföreningen egna miljömärkning ”Bra Miljöval”. Produkten är miljöklassad B av Sunda Hus. Det är ett rengöringsmedel avsett för rengöring av träytor utomhus. Ett superkoncentrat som används för rengöring av lätt eller hårt nedsmutsade ytor.

ÅTGÅNG
Allrengöring: 1 dl OrganoWood® 03. blandas i 5 liter ljummet vatten.
Grovrengöring: 2 dl OrganoWood® 03. blandas i 5 liter ljummet vatten.

Efter grovrengöring av rekommenderas efterbehandling med OrganoWood® 02. Träskydd: Smuts- och vattenskydd för att till fullo återställa träytans vattenrepellens.

Miljö och hållbarhet
03. Trärengöring är klassat med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Produkten är miljöklassad B av SundaHus och rekommenderas även av Byggvarubedömningen. Samtliga ämnen som finns i produkten är klassade som ofarliga för miljön enligt Kemikalieinspektionen. För mer information om respektive produkts hållbarhet, applicering och tekniska specifikationer, se produktens produktblad.