Träskydd mot röta
01. Träskydd är en vattenbaserad träskyddsprodukt som består av kiselmineraler och naturliga växtämnen. Produkten kan användas för ytbehandling av all obehandlat/tryckimpregnerat trä med ett fåtal undantag. Det behandlade virket får skydd mot rötangrepp och tillförs flamskyddande egenskaper.

Användningsområden
01. Träskydd: Flam- och rötskydd kan appliceras på all obehandlat trä med ett fåtal undantag. Skyddet fungerar även utmärkt på traditionellt tryckimpregnerat trä där det skapar en blekande effekt samt skapar en hårdare och lenare yta. 01. Träskydd ska användas på kapsnitt, håltagning och annan mindre bearbetning vid montering av OrganoWood eller på andra träslag/behandlingar av trä för utomhusbruk. Om produkten används på tryckimpregnerade trädäck, staket, panel eller andra utomhusapplikationer bör även 02. Träskydd: Smuts- och vattenskydd användas som ett extra skydd för att förlänga livslängden på träskyddet. Har du fler frågor kring användningsområden ber vi dig kontakta våra experter och distributörer Welin & Co.

Färg
01. Träskydd: Flam- och rötskydd är en ofärgad vätska. Vid behandling av fura eller gran, förändras färgen endast marginellt.

Miljö och hållbarhet
01. Träskydd: Flam- och rötskydd är klassat med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Produkten innehåller endast ämnen som kan återföras till det naturliga kretsloppet. Produkten är miljöklassad B av SundaHus och rekommenderas även av Byggvarubedömningen. Samtliga ämnen som finns i produkten är klassade som ofarliga för miljön enligt Kemikalieinspektionen. För mer information om respektive produkts hållbarhet, applicering och tekniska specifikationer, se produktens produktblad.

Har du några frågor om OrganoWood® Träskydd 01, kontakta vår distributör Welin & Co.