02. Träskydd: Smuts- och vattenskydd

Skyddar mot väder och vind och skapar ett vackrare virke

Allt virke, obehandlat som behandlat, kan missfärgas av smuts, vatten och ytlig påväxt. Därför har vi utvecklat 02. Träskydd: Smuts- och vattenskydd. Produkten ger det behandlade virket högeffektiva, vattenavvisande egenskaper som håller nere ytfuktkvoten i virket. Skyddet gör också att smutspartiklar fastnar sämre och virket blir enklare att rengöra. Eftersom det behandlade virket blir vattenavvisande och tåligare, minskar också risken för sprickbildning och virkets dimensionsstabilitet ökar.

Användningsområden

02. Träskydd: Smuts- och vattenskydd används med fördel på OrganoWood eller på annat virke som har ytbehandlats med 01. Träskydd: Flam- och rötskydd. Produkten kan även användas som en högeffektiv trallolja för vanligt tryckimpregnerat virke, staket, eller stolpar. 02. Träskydd fungerar utmärkt på barrträd som gran, fura och lärk men även på lövträd som björk, ek, asp eller bok.

Färg

02. Träskydd: Smuts- och vattenskydd är en vattenbaserad emulsion med ett vitt, mjölkaktigt utseende som inte färgar virket vid behandling. Med tiden låter det virket åldras och gråna naturligt tills det får en vacker silvergrå nyans. När 02. Träskydd: Smuts- och vattenskydd kombineras med 01. Träskydd: Flam- och rötskydd kommer virket emellertid blekas och få en ljus fin nyans inom några veckor. Detta gäller framförallt för äldre tryckimpregnerat virke som mörknat med åren.

Miljö och hållbarhet

02. Träskydd: Smuts- och vattenskydd innehåller inga biocider, tungmetaller eller andra skadliga ämnen. Produkten är miljöklassad (B) av SundaHus. Samtliga ämnen som finns i produkten är klassade som ofarliga för miljön enligt Kemikalieinspektionen. För mer information om respektive produkts hållbarhet, applicering och tekniska specifikationer, se respektive produkts produktblad.