Träskydd mot röta och eld
Passar miljöer där träskyddet behöver förstärkas. Ger ett bra motstånd till allt trä. Skyddet kan appliceras på allt trä, inte bara på OrganoWood. Träskyddsmedlet förbättrar virkets motstånd mot röta.

Användningsområden
01. Träskydd: Flam- och rötskydd kan appliceras på gran, furu och lärk. Skyddet fungerar utmärkt på traditionellt tryckimpregnerat trä där det skapar en blekande effekt samt skapar en hårdare och lenare yta. Vill du behandla andra träslag, kontakta vår distributör, Welin & Co. 01. Träskydd ska användas på kapsnitt, håltagning och annan mindre bearbetning vid montering av OrganoWood eller på andra träslag/ behanlingar av trä för utomhusbruk. Om produkten används på tryckimpregnerade trädäck, staket, panel eller andra utomhusapplikationer bör även 02. Träskydd: Smuts- och vattenskydd användas som ett extra skydd för att förlänga livslängden på träskyddet.

Färg
01. Träskydd: Flam- och rötskydd är en ofärgad vätska. Vid behandling av fura eller gran, förändras färgen endast marginellt.

Miljö och hållbarhet
01. Träskydd: Flam- och rötskydd är klassat med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Produkten innehåller inga biocider, tungmetaller eller andra skadliga ämnen. Produkten är miljöklassad B av SundaHus och rekommenderas även av Byggvarubedömningen. Samtliga ämnen som finns i produkten är klassade som ofarliga för miljön enligt Kemikalieinspektionen. För mer information om respektive produkts hållbarhet, applicering och tekniska specifikationer, se produktens produktblad.