Miljöklassat träskydd & underhållssystem för virke

OrganoWood har utvecklat ett miljöklassat träskydds- och underhållssystem för virke. Träskyddssystemet består av OrganoWood 01. Träskydd: Flam- och rötskydd, OrganoWood 02. Träskydd: Smuts- och vattenskydd och OrganoWood 03. Trärengöring. Produkterna kan både användas på OrganoWoods eget virke, obehandlat virke eller tryckimpregnerat virke.

  • OrganoWood 01. Träskydd: Flam- och rötskydd effektiv skydd mot röta och eld.
  • OrganoWood 02. Träskydd: Smuts- och vattenskydd ger virke mycket bra vattenavvisande egenskaper. Virket blir också lättare att rengöra, får mindre risk för ytlig påväxt och mögel samt minskar risken för sprickbildning. 
  • OrganoWood 03. Trärengöring är ett miljömärkt rengöringsmedel avsett för rengöring av trägolv utomhus. 

OrganoWood 01. Träskydd: Flam- och rötskydd appliceras först följt av applicering av OrganoWood 02. Träskydd: Smuts- & vattenskydd. För färdigbehandlad OrganoWood-virke rekommenderas underhåll med OrganoWood 02. Träskydd: Smuts- och vattenskydd för att minska risk för ytlig påväxt och sprickbildning. På OrganoWood PLUS behövs emellertid ingen extra ytbehandling men virket kan efter 3-5 år ytbehandlas med ytterligare OrganoWood 02. Träskydd: Smuts- och vattenskydd för att förstärka effekten. Före behandlingen rekommenderar vi rengöring med OrganoWood 03. Trärengöring.  


Samtliga träskyddsmedel och ytbehandlingsprodukter som OrganoWood marknadsför är miljöklassade och alla ämnen som används i produkterna är klassade som ofarliga för miljö och hälsa av Kemikalieinspektionen. 

Teknisk data 01.Träskydd: Flam- och rötskydd


Teknisk data 02. Träskydd: Smuts- och vattenskydd

Teknisk data 03. Trärengöring