Miljöklassat träskydd & underhållssystem för virke

OrganoWood har utvecklat ett miljöklassat träskydds- och underhållssystem för virke. Träskyddssystemet består av OrganoWood 01. Träskydd: Flam- och rötskydd, OrganoWood 02. Träskydd: Smuts- och vattenskydd och OrganoWood 03. Trärengöring. Produkterna kan både användas på OrganoWoods eget virke, obehandlat virke eller tryckimpregnerat virke.

  • OrganoWood 01. Träskydd: Flam- och rötskydd ett effektivt och miljömärkt skydd mot röta.
  • OrganoWood 02. Träskydd: Smuts- och vattenskydd ger virke mycket bra vattenavvisande egenskaper. Virket blir också lättare att rengöra, får mindre risk för ytlig påväxt och mögel samt minskar risken för sprickbildning. Miljöklassat (B) enligt SundaHus. 
  • OrganoWood 03. Trärengöring är ett miljömärkt rengöringsmedel avsett för rengöring av trä utomhus. 

OrganoWood 01. Träskydd: Flam- och rötskydd appliceras först följt av applicering av OrganoWood 02. Träskydd: Smuts- & Vattenskydd. För färdigbehandlat OrganoWood-virke rekommenderas underhåll med OrganoWood 02. Träskydd: Smuts- och vattenskydd för att minska risk för ytlig påväxt och sprickbildning. På OrganoWood PLUS behövs emellertid ingen extra ytbehandling men virket kan efter 3-5 år ytbehandlas med ytterligare OrganoWood 02. Träskydd: Smuts- och Vattenskydd för att förstärka effekten. Före behandlingen rekommenderar vi rengöring med OrganoWood 03. Trärengöring.  

Samtliga träskyddsmedel och ytbehandlingsprodukter som OrganoWood marknadsför är miljöklassade (B) enlig SundaHus och alla ämnen som används i produkterna är klassade som ofarliga för miljön enligt Kemikalieinspektionen.