Giftfritt trallvirke för en miljöklassad silvergrå trall

OrganoWood®-modifierat trallvirke är utvecklat för att klara hårt utsatta miljöer utan att använda sig av giftiga impregneringsämnen. Alla ämnen i OrganoWood®s produkter är giftfria och kan återföras till det naturliga kretsloppet. Därmed behöver virket inte återvinnas som miljöfarligt avfall utan kan återvinnas som obehandlat virke enligt lokala föreskrifter. Alla ämnen som virket innehåller är klassade som ofarliga för miljö enligt CLP-förordningen (EG nr 1272/2008).


OrganoWood®-modifierat trallvirke finns i ett flertal olika dimensioner och i fyra olika kvalitéer.

ORGANOWOOD®
Fururåvaran till OrganoWood® modifierat trallvirke kommer från de bästa furudistrikten i södra Sverige. Träråvara från södra Sverige karakteriseras av att det växer relativt snabbt, trallen uppvisar därför en större variation av kvistars utseende och en liten mindre andel kärnvirke jämfört med råvara från norr.

ORGANOWOOD® SELECT
Fururåvaran till OrganoWood® Select modifierat trallvirke kommer från de bästa furudistrikten i de mellersta/norra delarna av Sverige. Träråvara från dessa distrikt karakteriseras av att det har en relativt hög andel kärnvirke samt att kvistarna är mindre och rundare i formen.

ORGANOWOOD® SELECT PLUS
Fururåvaran till OrganoWood® Select Plus modifierat trallvirke kommer från de mellersta/norra delarna av Sverige och är en OrganoWood® sortering av råvara som ger en upplevelse av ett jämnare och lugnare utseende jämfört med OrganoWood® Select. Virket har även plusbehandlats med OrganoWood® Träskydd 02. Smuts och vattenskydd vilket gör virket vattenavvisande, ger en högre formstabilitet, en minskad risk för ytlig påväxt samt en yta som blir lättare att rengöra.

ORGANOWOOD® MAGNUM PLUS
Nytt för i år är Magnum Plus som är en grövre trallbräda. Fururåvaran till OrganoWood® Magnum Plus modifierat trallvirke kommer från de bästa furudistrikten i södra Sverige. Virket har även plusbehandlats med OrganoWood® Träskydd 02. Smuts och vattenskydd vilket gör virket vattenavvisande, ger en högre formstabilitet, en minskad risk för ytlig påväxt samt en yta som blir lättare att rengöra. 45 mm tjock trall i två bredder.

Garanti

OrganoWoods virke har en 10-årig rötskyddsgaranti (se garantisedel).