Giftfritt trallvirke för en miljöklassad silvergrå trall

Rötskyddad trall av hög kvalitet

Ska du bygga altan i sommar? Här hittar du ett vackert naturfärgat trallvirke med ett effektivt naturligt skydd mot väder och vind. Vårt trallvirke har utvecklats för att optimalt klara de förhållanden som råder vid montering ovan mark. Användningsområden för OrganoWood inkluderar trädäck, spänger, terrasser och altaner i uterum. Trallvirket har genomgått ett flertal tredjepartstester med goda resultat. Rötskyddet har testats av SP - Sveriges tekniska forskningsinstitut i Europatestet EN 113. Trallvirket är naturfärgat och får med tiden en vacker silvergrå nyans. Dessutom ger modifieringen träet en hård och fin yta som förbättrar trallens livslängd. Råvaran tas från det bästa furudistrikten i Sverige. OrganoWood Plus har behandlats med ett effektivt smuts- och vattenskydd som ger minskad sprickbildning och ett mer dimensionsstabilt virke. Virket är miljöklassat och helt giftfritt. 

Dimensioner

OrganoWood levereras i ett flertal olika standard-dimensioner (22×95 mm, 28×120 mm, 28x145 mm, och 34×145 mm), som finns på lager. Andra dimensioner kan beställas och produceras på beställning. 

Miljö och återvinning

OrganoWood Trall är ett miljöklassat alternativ till traditionellt tryckimpregnerat virke. Virket innehåller inga biocider, tungmetaller eller andra farliga ämnen. Sunda Hus som utför miljöbedömningar av byggmaterial åt byggindustrin, har gett OrganoWood en hög rekommendation. Även Byggvarubedömningen rekommenderar OrganoWood Trall. Virket kan därmed ingå i en så kallad "Green Building Gold". Förutom Sunda Hus och Byggvarubedömningen, har även det svenska miljökemiska institutet Jegrelius utfört en miljöbedömning av OrganoWoods virke och rekommenderar det som alternativ till traditionellt tryckimpregnerat virke. Alla produkter som används vid modifieringen av virket är klassade som ofarliga för miljö av Kemikalieinspektionen. Trallvirket behöver därmed inte återvinnas som miljöfarligt avfall utan kan återvinnas med vanligt brännbart byggavfall till skillnad mot traditionellt tryckimpregnerat virke som använts för att bygga altan.

Garanti

OrganoWood Trall har en 10-årig rötskyddsgaranti (se garantisedel). För ytterligare tekniska specifikationer och underhåll, läs produktbladet. 

Teknisk data 

OrganoWood® trallvirke 

OrganoWood® Select trallvirke 

OrganoWood® Select Plus trallvirke