Reglar

Rötskyddade reglar av hög kvalité

OrganoWood Reglar används vid inomhus- eller utomhusmontering ovan mark. Rötskyddet har testats av SP – Sveriges tekniska forskningsinstitut i Europatestet EN 113. Reglarna används med fördel vid konstruktion av trädäck tillsammans med OrganoWood Trall. 

Dimensioner

OrganoWood Reglar levereras i ett flertal olika standard -dimensioner. (45×45 mm, 45×70 mm, 45×95 mm, 45×120 mm, 45×145 mm, 45×170 mm, 45×195 mm, 45x220 mm). Vi lagerför även stolpar i dimension 70x70, 95x95. Mot beställning kan andra dimensioner tillverkas.

Miljö och återvinning

OrganoWood Reglar är ett miljöklassat alternativ till traditionellt tryckimpregnerat virke. Virket innehåller inga biocider, tungmetaller eller andra farliga ämnen. Sunda Hus som utför miljöbedömningar av byggmaterial åt byggindustrin har gett OrganoWood en hög rekommendation. Även Byggvarubedömningen rekommenderar OrganoWood Reglar. Virket kan därmed ingå i en så kallad "Green Building Gold".

Förutom Sunda Hus och Byggvarubedömningen har även det svenska miljökemiska institutet Jegrelius utfört en miljöbedömning av OrganoWoods virke och rekommenderar det som alternativ till traditionellt tryckimpregnerat virke. Alla produkter som används vid modifieringen av virket är klassade som ofarliga för miljö av Kemikalieinspektionen. Virket behöver därmed inte återvinnas som miljöfarligt avfall utan kan återvinnas tillsammans med vanligt brännbart byggavfall. 

Garanti

OrganoWood Reglar har en 10-årig rötskyddsgaranti (se garantisedel). För ytterligare tekniska specifikationer, ta gärna en titt på produktens produktblad.