OrganoWood® panelvirke plus

OrganoWood®-modifierat panelvirke plus är miljöklassat trä modifierat med kisel som ger lång hållbarhet och en vacker silvergrå nyans. Den patenterade teknologin ger träet rötskydd, skapar en vattenavvisande yta och ett förbättrat flamskydd.

Panelvirke för krävande förhållanden
OrganoWood®-modifierat panelvirke har utvecklats för att effektivt stå emot tuffa utomhusförhållanden. Rötskyddet har testats av RISE (SP) i Europatestet EN 113.

Varje projekt är unikt. Därför tillverkar vi också OrganoWood® -modifierat panelvirke på beställning i de dimensioner och material som önskas utöver våra lagerförda profiler. För absolut bästa resultat tryckimpregnerar vi OrganoWood® -modifierat panelvirke med kisel. Vi har ett nära samarbete med våra virkesleverantörer som har ett brett utbud av olika dimensioner och profiler.

Panelvirket är i sin standardform naturfärgat och får med tiden en vacker silvergrå nyans. Virket väljs noggrant ut från högkvalitativ svensk gran från de bästa distrikten.

Miljö och återvinning

OrganoWood® Panelvirke är ett miljöklassat alternativ till traditionellt tryckimpregnerat virke. Virket innehåller inga biocider, tungmetaller eller andra farliga ämnen. Alla ämnen i OrganoWoods®s produkter är giftfria och kan återföras till det naturliga kretsloppet. Virket behöver därmed inte återvinnas som miljöfarligt avfall utan kan återvinnas tillsammans med vanligt brännbart byggavfall.

Garanti

OrganoWoods virke har en 10-årig rötskyddsgaranti (se garantisedel).


Panelbroschyr och ritningar på standardprofiler.