Panelvirke

Rötskyddat panelvirke för krävande förhållanden

OrganoWood Panelvirke har utvecklats för att effektivt stå emot tuffa utomhusförhållanden. Rötskyddet har testats av SP – Sveriges tekniska forskningsinstitut i Europatestet EN 113.


Panelvirket är i sin standardform naturfärgat och får med tiden en vacker silvergrå nyans. Virket väljs noggrant ut från högkvalitativ svensk gran från de bästa distrikten. Förutom rötskyddet har virket även behandlats med ett effektivt smuts- och vattenskydd vilket ger vackrare yta, mindre sprickbildning och ett mer dimensionsstabilt virke.

Dimensioner

Varje projekt är unikt. Därför tillverkas OrganoWood Panelvirke alltid på beställning i de dimensioner som önskas. Vi samarbetar nära med våra virkesleverantörer som har ett brett utbud av olika dimensioner och profiler.

Miljö och återvinning

OrganoWood Panelvirke är ett miljöklassat alternativ till traditionellt tryckimpregnerat virke. Virket innehåller inga biocider, tungmetaller eller andra farliga ämnen. Sunda Hus som utför miljöbedömningar av byggmaterial åt byggindustrin har gett OrganoWood en hög rekommendation. Även Byggvarubedömningen rekommenderar OrganoWoods virke. Virket kan därmed ingå i en så kallad "Green Building".


Förutom Sunda Hus och Byggvarubedömningen har även det svenska miljökemiska institutet Jegrelius utfört en miljöbedömning av OrganoWoods virke och rekommenderar det som alternativ till traditionellt tryckimpregnerat virke. Alla produkter som används vid modifieringen av virket är klassade som ofarliga för miljö av Kemikalieinspektionen. Virket behöver därför inte återvinnas som miljöfarligt avfall utan kan återvinnas tillsammans med vanligt brännbart byggavfall.

Garanti

OrganoWoods virke har en 10-årig rötskyddsgaranti (se garantisedel). För ytterligare tekniska specifikationer, ta en titt på produktbladet.