OrganoWood® konstruktionsvirke

OrganoWood® konstruktionsvirke används vid inom- eller utomhusmontering ovan mark. Rötskyddet har testats av RISE (SP) i Europatestet EN 113. Reglarna används med fördel vid konstruktion av trädäck tillsammans med OrganoWood® Trall.

OrganoWood® reglar
45×45 mm
45×70 mm
45×95 mm
45×120 mm, C24
45×145 mm, C24
45×170 mm, C24
45×195 mm, C24
45×220 mm, C24

OrganoWood® stolpar
70×70 mm
95×95 mm

OrganoWood® ribba
28×45 mm

Mot beställning kan andra dimensioner tillverkas.

Miljö och återvinning

OrganoWood® Reglar är ett miljöklassat alternativ till traditionellt tryckimpregnerat virke. Regelvirket innehåller inga biocider, tungmetaller eller andra farliga ämnen. Alla ämnen i OrganoWoods®s produkter är giftfria och kan återföras till det naturliga kretsloppet. Virket behöver därmed inte återvinnas som miljöfarligt avfall utan kan återvinnas tillsammans med vanligt brännbart byggavfall.

Garanti

OrganoWood® Reglar har en 10-årig rötskyddsgaranti (se garantisedel). För ytterligare tekniska specifikationer, ta gärna en titt på produktens produktblad.