Effektivt skydd utan skadlig verkan på hälsa eller miljö

OrganoWood®-modifierat virke är utvecklat för att klara hårt utsatta miljöer utan att använda sig av giftiga impregneringsämnen. Alla ämnen i OrganoWood®s produkter är giftfria och kan återföras till det naturliga kretsloppet. Därmed behöver virket inte återvinnas som miljöfarligt avfall utan kan återvinnas som obehandlat virke enligt lokala föreskrifter. Alla ämnen som virket innehåller är klassade som ofarliga för hälsa och miljö enligt CLP-förordningen (EG nr 1272/2008). 

OrganoWood®s träskyddsprodukter var de första träskydds-produkterna i Sverige att tilldelas Svenska Naturskydds-föreningens miljömärkning ”Bra Miljöval”.

OrganoWood®-modifierat virke är bedömt av Sunda Hus och rekommenderas av Byggvarubedömningen. Produkterna är registrerade i BASTA-registret.

Teknologin som används vid produktionen av OrganoWood® blev bl.a. utsedd som Sveriges bästa Miljöinnovation 2008 och vann Nordbyggs ”Hetaste materialnyhet” 2014. Företaget blev utsedd till en Climate Solver av Världsnatur-fonden WWF 2010 och som ett ”Sustainia 100 company” 2015.

Certifikat
Allt OrganoWood®s virke är FSC eller PEFC certifierat.

​Miljöbedömning OrganoWood