Processen har utvecklats med inspiration från den naturliga fossiliseringsprocessen där mineraler tränger in och mineraliserar organiska material. Istället för impregnering med svampgifter, kopplas kiselämnen till träfibrerna som skapar en fysisk barriär mot rötsvamparna. Med OrganoWoods smuts- & vattenskydd adderas även superhydrofoba molekyler till fibernas yta vilket får vattendropparna att rulla av virket.