Teknologi som skapar ett naturligt träskydd

Varför blir trä hållbart? OrganoWood har lärt av den bäste - naturen själv. I naturen tar det dock tusentals år att mineralisera och omvandla organiskt material till fossil. Vår metod går ut på att modifiera träet genom att koppla kiselämnen till träet under hårt tryck. Inga gifter används, till skillnad mot traditionellt tryckimpregnerat virke där biocider och tungmetaller trycks in i träet. Resultatet är ett motståndskraftigt trä med ett naturligt och effektivt skydd mot både röta, eld, vatten och fukt.

Bakgrunden till teknologin är mångårig forskning av naturkemiska principer av forskare vid Stockholms universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Den biomimetiska forskningen har berört naturliga principer som vattenresistens hos växter och blad, trämaterials styrka och fossilering av organiskt material. Det är denna forskning och denna kunskap som hjälpt oss att utveckla vår unika metod och våra produkter.