Upptäck OrganoWood®s unika teknologi

Processen har utvecklats med inspiration från den naturliga fossiliseringsprocessen där mineraler tränger in och mineraliserar organiska material. OrganoWood® är en patenterad svensk innovation som utvecklas och produceras i Sverige.

OrganoWoods teknologi är baserad på vetenskapliga genombrott inom metoder för modifiering av biofibrer. Med hjälp av teknologin binds kiselämnen till vedfibrerna under högt tryck. Inträngning av vätskan sker i splintved för att skapa ett optimalt skydd. Den patenterade modifieringen av virket skapar en miljö där rötsvampar inte trivs. Plusbehandlat OrganoWood®-modifierat virke är smuts- och vattenavvisande, vilket ger högre formstabilitet, minskad risk för ytlig påväxt samt en yta som blir lättare att rengöra

.