OrganoWood samarbetar med ett flertal välrenommerade partners som står för hög kvalitet, värnar om miljö och har en passion för trä. Vi arbetar nära både ett flertal underleverantörer samt kunder. Nedan är ett axplock av de vi samarbetar med.

Welin & Co

Welin & Co är en leverantör och distributör av träbehandlingsprodukter av hög kvalitet. 2015 inleddes ett samarbete mellan OrganoWood och Welin & Co för distribution och försäljning av OrganoWoods träskyddsprodukter för den svenska marknaden.

För mer information, besök deras hemsida.

Rosendals trädgårdar

Rosendals trädgårdar är vackert beläget på Djurgården i Stockholm. De har ett starkt fokus på ekologisk odling och närproducerade produkter. I sina trädgårdar använder de mycket trä som det även ställs höga miljökrav på. För att få ett miljövänligt virke med lång livslängd ingicks ett samarbete med OrganoWood under 2012. Ett nytt trädäck har därefter byggts i deras servering vilket är tillverkat av OrganoWood®-modifierat trallvirke. Dessutom har de ett växthus från Sweden Green House som är industriellt behandlat av OrganoWood.

För mer information, besök deras hemsida.

Swedish Steel Yachts

Swedish Steel Yachts (SSY) är ett nydanande och innovativt bolag som har utvecklat ett helt unikt båtkoncept. Via att använda det av Sandvik utvecklade superstålet SAF 2507 Super-duplex stainless steel har SSY tagit fram en patentsökt fritidsbåt som både är starkare, lättar och mer energisnål än dagens fritidsbåtar. Hela båten är designad utifrån ett hållbarhetstänk och därför kommer OrganoWood®-modifierat virke användas i båtens däck.

För med information, besök deras hemsida.

Siljans trä

Siljans trä är en familjeägd sågverks- och trävarukoncern med säte i Mora. De sågar, hyvlar och vidareförädlar ca 250 000 m3 virke per år. Deras råvara kommer ifrån norra Dalarna och Härjedalen och består av långsamvuxen fura och gran av hög kvalitet. Via deras flexibilitet och höga kvalitetstänk använder OrganoWood dem som huvudleverantör av virke sedan 2012.

För med information, besök deras hemsida.

Bergs Timber Bitus

Bergs Timber Bitus är Sveriges största träbehandlingsanläggning. De tryckimpregnerar ca 150 000 – 200 000 m3 virke per år och har en modern måleri- och ytbehandlingsanläggning. Förutom traditionella tryckimpregnerade produkter erbjuder Bergs Timber Bitus ett brett sortiment av specialprodukter tillverkade på ett antal mindre produktionslinor. I början av 2012 satte OrganoWood i samarbete med Bergs Timber Bitus upp en produktionslina för tillverkning av OrganoWood®-modifierat virke som sedan våren 2012 tillverkas av dem på uppdrag av OrganoWood.

För med information, besök deras hemsida.