2017-02-24

OrganoWood ingår distributionsavtal för Beneluxländerna.

OrganoWood tillverkar och marknadsför miljöklassat, hållbart modifierat virke och träskydds-produkter. OrganoWood har nu ingått ett försäljnings- och distributionsavtal med Osmo Nederland B.V. för Beneluxländerna (Holland, Belgien och Luxemburg). Avtalet gäller för Osmo Nederland B.V att sälja och distribuera OrganoWood®s träskyddsprodukter för ytbehandling av trä.

Sedan 2011 har OrganoWood®s träskyddsprodukter tillverkats och marknadsförts i Sverige. Träskyddssystemet består av 3 produkter.


OrganoWood® 01. Träskydd: Flam- och rötskydd effektiv skydd mot röta och eld.


OrganoWood® 02. Träskydd : Smuts- och vattenskydd ger virke mycket bra vattenavvisande egenskaper. Virket blir också lättare att rengöra, får mindre risk för ytlig påväxt och mögel samt minskar risken för sprickbildning.


OrganoWood® 03. Trärengöring: Ett miljömärkt rengöringsmedel avsett för rengöring av trägolv utomhus.


OrganoWood®s träskyddsprodukter var de första träskyddsprodukterna i Sverige att tilldelas Svenska Naturskyddsföreningens miljömärkning "Bra Miljöval".Idag har OrganoWood AB distributörsavtal för sina ytbehandlingsprodukter i UK, Sverige, Danmark, Finland och nu även för Beneluxländerna. Det är en expansionsstrategi som fungerar väldigt väl.


-   "Vi är mycket noga vid val av distributörer internationellt. De är viktiga samarbetspartners för oss och en viktig pusselbit i vår internationella expansion. Vi ser verkligen fram emot att se vad Osmo Holland kan bidra med till denna expansion.” Säger Jens Hamlin, VD OrganoWood AB.Avtalet med Osmo Nederland B.V. är ett treårigt avtal.