2017-01-13

Nytänkande träarkitektur när Århus får nytt Havsbad

32 500 meter OrganoWood, krävs för att bygga det nya havsbadet i Århus, Danmark. Bygget planeras att stå klart sommaren 2017. Arkitekten bakom danskarnas nya sommarparadis är den inhemske arkitekten Bjarke Ingels från arkitektbyrån BIG.

Det är Århus kommun, som initierat det nya sommarparadiset vid kajen. Planeringen av bygget har pågått länge och nu sätter man äntligen första spadtaget, eller rättare sagt första pelaren. Hela havsbadet kommer byggas på vattnet, en innovativ och hållbar design av den danske arkitektbyrån. Århus kommun har strikta inköpspolicys när det gäller miljöaspekter i sina byggnationer, detta innebär att allt trä som används måste komma från hållbara källor. Miljökraven i Århus gjorde att ett miljövänligt alternativ till klassisk tryckimpregnering virke var nödvändigt. Andra byggen i hamnområdet i Århus har byggts med ett annat miljövänligt virke, som är dyrt och det har varit svårt att hitta ett hållbart certifikat. Valet blev självklart när de hörde talas om OrganoWood. 

"Traditionellt skulle du kunna använda tryckimpregnerat trä, men Århus har en policy att endast köpa certifierat hållbart trä och inte impregnerat med tungmetaller", säger Jan Mortensen, teknisk chef på CASA Entreprise, som är entreprenör i konstruktion.

Det är Frøslev Trä i Padborg som har levererat OrganoWood till projektet i Århus.

"OrganoWood har använts i Sverige i mer än fyra år, medan vi i Danmark precis har börjar sälja virket. Vi förväntar oss att se OrganoWood i många andra projekt framöver. Vi ser ett stort intresse för produkten just nu, från arkitekter men också från entreprenörer och DIY /slutkonsumenter. Det kommer att fungera mer och mer i nya projekt, eftersom det i många projekt är förbjudet och många konsumenter gör det aktiva valet att inte använda trä som är impregnerat med koppar. OrganoWood behandlat virke är i dessa fall ett fantastiskt bra alternativ, med hög hållbarhet",   säger utvecklingschef Morten Erikstrup, Frøslev Trä.   Morten fortsätter att förklara att träet är behandlat med kisel, en p rocess som har utvecklats med inspiration från den naturliga fossileringsprocessen där mineraler tränger in och mineraliserar organiskt material. Med hjälp av teknologin binds kiselämnen till vedfibrerna och skapar en miljö där rötsvampar inte trivs. Dessutom är kiselämnena obrännbara vilket ger virket dess flamskydd och med tiden får virket en vackert silvergrå nyans.

Århus havsbad kommer att ligga vid ett bostadsområde som kommer att omfatta 250 bostäder, som är klara för inflyttning i december 2018. Havsbadet kommer att bli ungefär 2500 kvm stort och kommer att ligga i närheten av den 450 kvm stora stranden som också är en del av projektet. Hela komplexet kommer också att innehålla 70 aktivitetscenter, 6 restauranger och en teater.

Här kommer familjer, barn och turister att vistas, speciellt sommartid. Alla som kommer och besöker havsbadet kommer att sätta fötterna på en giftfri brygga som är trygg för familjen att umgås på eftersom alla ämnen i OrganoWoods produkter är klassificerade som ofarliga för miljö och hälsa av Kemikalieinspektionen.

topp_bild-1-v2.jpg?nc=10