01. Trebeskyttelse flamme- og råtebeskyttelse

Trebeskyttelse mot råte og ild

For miljøer der det er behov for ekstra trebeskyttelse, men det ikke er nødvendig med beskyttelsen man får i et ferdig OrganoWood®-modifisert virke, er OrganoWood® – flamme- og råtebeskyttelse et godt alternativ. Trebeskyttelsesmiddelet gir det behandlede treverket økt motstand mot råte og ild, og kan i tillegg benyttes for å øke treverkets flammebeskyttelsesklasse.

Bruksområder

OrganoWood® – flamme- og råtebeskyttelse kan påføres på ferskt treverk av gran og furu som ikke er forbehandlet, men skal ikke brukes på løvtre og edeltre. Brukes med fordel på kappsnitt på OrganoWood®-modifisert treverk eller der treverket på annen måte er bearbeidet i etterkant, for å bevare optimal levetid på treverket. Hvis produktet brukes på gjerder, panel eller andre bruksområder utendørs, bør i tillegg OrganoWood® – smuss- og vannbeskyttelse brukes som en ytre beskyttelse for å forlenge trebeskyttelsens levetid.

Farge

OrganoWood® – flamme- og råtebeskyttelse er en ufarget væske. Ved behandling av furu eller gran endres fargen kun marginalt. Ved behandling av visse edeltreslag kan det imidlertid oppstå større fargeforandringer. Produktet anbefales derfor ikke til bruk på andre treslag enn furu og gran.

Miljø og holdbarhet

OrganoWood® – flamme- og råtebeskyttelse inneholder ingen biocider, tungmetaller eller andre farlige stoffer. Produktet anbefales av Byggvarubedömningen. Alle stoffer som benyttes i produktene er klassifisert som ufarlige for miljø og helse av Kemikalieinspektionen.

Mer informasjon om det aktuelle produktets holdbarhet, påføring og tekniske spesifikasjoner finnes i produktets produktdatablad.