Miljømerket rengjøringsmiddel for treoverflater utendørs. Klassifisert som Bra Miljöval av den svenske Naturskyddsföreningen.

• Et superkonsentrat som brukes til rengjøring av lett
eller kraftig tilsmussede flater, før eller etter behandling med OrganoWood® Trebeskyttelse.

• 0,5 liter superkonsentrert OrganoWood 03.
Trerengjøring rekker til rengjøring av ca. 250 m2 lett
tilsmusset overflate eller ca. 125 m2 kraftig tilsmusset overflate.

FORBRUK
• Lett tilsmusset overflate (allrengjøring): 1 dl
OrganoWood 03. Trerengjøring blandes i 5 liter
lunkent vann (den ferdige blandingen rekker til ca.
50 m2).

• Kraftig tilsmusset overflate (grovrengjøring): 2 dl
OrganoWood 03. Trerengjøring blandes i 5 liter
lunkent vann (den ferdige blandingen rekker til ca.
50 m2).