OrganoWood® kledning plus

OrganoWood®-modifisert kledning er brannhemmende og utviklet for effektivt å stå imot tøffe forhold utendørs. Den patenterte teknologien gir treet råte- og flammebeskyttelse og skaper en vannavvisende overflate.

Kledningen er i standardutførelsen naturfarget og får med tiden en vakker, sølvgrå nyanse. Trebordene velges omhygglig ut fra norrlandsk gran eller furu av høy kvalitet. I tillegg til råtebeskyttelsen er trevirket behandlet med en effektiv smuss- og vannbeskyttelse som gir en vakrere overflate, mindre sprekkdannelse og et mer dimensjonsstabilt treverk.

Dimensjoner

Hvert prosjekt er unikt. Derfor produseres OrganoWood®-modifisert bordkledning alltid på bestilling i ønsket dimensjon. Vi har et nært samarbeid med våre leverandører av trevirke, som har et bredt tilbud av ulike dimensjoner og profiler.

Miljø og gjenvinning

OrganoWood®-modifisert bordkledning er et miljøvennlig alternativ til tradisjonelt trykkimpregnert tre. Virket inneholder ingen biocider, tungmetaller eller andre farlige stoffer. Sunda Hus, som gjennomfører miljøvurderinger av materialer til byggevarebransjen, har gitt OrganoWood®-modifisert bordkledning høyeste anbefaling (klasse A). Også den svenske Byggvarubedömningen anbefaler OrganoWood®-modifisert bordkledning. Treverket kan dermed brukes som del av en såkalt “Green Building”.

I tillegg til Sunda Hus og Byggvarubedömningen, har også det svenske miljøkjemiske instituttet Jegrelius utført en miljøvurdering av OrganoWood®-modifisert virke og anbefaler det som alternativ til tradisjonelt trykkimpregnert tre. Alle produkter som benyttes ved modifiseringen av virket er klassifisert som ufarlige for miljø og helse av Kemikalieinspektionen. Virket behøver dermed ikke gjenvinnes som miljøfarlig avfall, men kan gjenvinnes sammen med vanlig brennbart byggavfall.

Garanti

OrganoWood®-modifisert terrassevirke har en 10-årig råtebeskyttelsesgaranti (se garantibeviset).


Tegninger på våre lagerprofiler.