OrganoWood® konstruksjonsvirke

OrganoWood® konstruksjonsvirke benyttes ved innedørs eller utendørs montering over mark. Råtebeskyttelsen er testet av RISE (SP) etter Europatesten EN 113. OrganoWood® konstruksjonsvirke benyttes med fordel ved konstruksjon av tredekker sammen med OrganoWood® terrassebord.

OrganoWood® reglar
45×45 mm
45×70 mm
45×95 mm
45×120 mm, C24
45×145 mm, C24
45×170 mm, C24
45×195 mm, C24
45×220 mm, C24

OrganoWood® stolpar
70×70 mm
95×95 mm

OrganoWood® ribba
28×45 mm

Ved bestilling kan andre dimensjoner gjøres.

Miljø og gjenvinning

OrganoWood®-modifisert terrassevirke er et miljøvennlig alternativ til tradisjonelt trykkimpregnert tre. Virket inneholder ingen biocider, tungmetaller eller andre farlige stoffer. Sunda Hus, som gjennomfører miljøvurderinger av materialer til byggevarebransjen, har gitt OrganoWood®-modifiserte bjelker høyeste anbefaling (klasse A). Også den svenske Byggvarubedömningen anbefaler OrganoWood®-modifiserte bjelker. Treverket kan dermed brukes som del av en såkalt “Green Building”.

I tillegg til Sunda Hus og Byggvarubedömningen, har også det svenske miljøkjemiske instituttet Jegrelius utført en miljøvurdering av OrganoWood®-modifisert virke og anbefaler det som alternativ til tradisjonelt trykkimpregnert tre. Alle produkter som benyttes ved modifiseringen av virket er klassifisert som ufarlige for miljø og helse av Kemikalieinspektionen. Virket behøver dermed ikke gjenvinnes som miljøfarlig avfall, men kan gjenvinnes sammen med vanlig brennbart byggavfall.

Garanti

OrganoWood®-modifisert virke har en 10-årig råtebeskyttelsesgaranti (se garantibeviset). Se produktets produktdatablad angående ytterligere tekniske spesifikasjoner.