Bjelker

Råtebeskyttede bjelker av høy kvalitet

OrganoWood®-modifiserte bjelker benyttes ved bruk over bakken innendørs eller utendørs. Råtebeskyttelsen er testet av SP – Sveriges tekniska forskningsinstitut i den europeiske testen EN 113. Bjelkene brukes med fordel ved legging av treplattinger sammen med OrganoWood®-modifisert terrassevirke. Bjelkene er produsert av svensk furu av høy kvalitet. Standardkvaliteten på bjelken er C18, men de kan også fås i andre kvaliteter.

Dimensjoner

OrganoWood®-modifiserte bjelker leveres i en rekke ulike standarddimensjoner (45×45 mm, 45×70 mm, 45×95 mm, 45×120 mm, 45×145 mm, 45×170 mm og 45×195 mm). Andre dimensjoner leveres på forespørsel.


Klikk her for å se en oversikt over våre dimensjoner.

Miljø og gjenvinning

OrganoWood®-modifisert terrassevirke er et miljøvennlig alternativ til tradisjonelt trykkimpregnert tre. Virket inneholder ingen biocider, tungmetaller eller andre farlige stoffer. Sunda Hus, som gjennomfører miljøvurderinger av materialer til byggevarebransjen, har gitt OrganoWood®-modifiserte bjelker høyeste anbefaling (klasse A). Også den svenske Byggvarubedömningen anbefaler OrganoWood®-modifiserte bjelker. Treverket kan dermed brukes som del av en såkalt "Green Building".

I tillegg til Sunda Hus og Byggvarubedömningen, har også det svenske miljøkjemiske instituttet Jegrelius utført en miljøvurdering av OrganoWood®-modifisert virke og anbefaler det som alternativ til tradisjonelt trykkimpregnert tre. Alle produkter som benyttes ved modifiseringen av virket er klassifisert som ufarlige for miljø og helse av Kemikalieinspektionen. Virket behøver dermed ikke gjenvinnes som miljøfarlig avfall, men kan gjenvinnes sammen med vanlig brennbart byggavfall.

Garanti

OrganoWood®-modifisert virke har en 10-årig råtebeskyttelsesgaranti (se garantibeviset). Se produktets produktdatablad angående ytterligere tekniske spesifikasjoner.