Bærekraft
I 2013 ble det innledet en uavhengig studie av ulike typer av terrassemateriale og overflatebehandlinger av SP (Statens tekniska forskningsinstitut) og gatekontoret i Malmø kommune. Hensikten var å sammenligne ytelsen ved å studere blant annet angrep av mikroorganismer, sprekkdannelse og deformering i materialene. Testen viser at OrganoWood® holder samme nivå som bl.a. NTR-AB trykkimpregnert virke. For naturlig holdbarhet i henhold til SS-EN 350 oppnår OrganoWood® klasse 1, dvs. høyeste holdbarhet.

Flamme- og råtebeskyttelse
OrganoWood®s virke har en veldokumentert råtebeskyttelse, testet i råtebeskyttelsestesten SS-EN 113. Ved sertifisering av flammebeskyttelse i henhold til SS-EN 13501-1 er det ulike kriterier for terrasse- og panelvirke. OrganoWood®s terrassevirke har flammebeskyttelse i høyeste klasse (Bfl-s1) og OrganoWood panel har (D s1,d0). OrganoWood® har en 10-årig råtebeskyttelsesgaranti (se garantiseddelen).

Solrefleksjonsindeks (SRI)
Den såkalte “Cool Roof”-teknikken tilstreber høy SRI-verdi, for å holde varmeoverføringen til bygninger lavere og dermed spare kostnader forbundet med kjølebehov. Dessuten reduseres risikoen for å skape urbane varmeøyer. Lysrefleksjon og lagringsevne vektes sammen til en verdi på en skala fra 0 til 100. OrganoWood får i SP-testen ASTM E1980-11 en SRI på 82,4, noe som er en svært god verdi.

Sertifikater
Alt OrganoWood®s virke er FSC- eller PEFC-sertifisert.